Grafmonument met glas

Met een grafmomument, waarin glas is verwerkt, kunt u een zeer persoonlijk element toevoegen aan de gedenking van uw dierbare. 

Ik ga graag met u in overleg over de mogelijkheden om de nagedachtenis zó te realiseren dat het herinnering levend blijft.